Aktualności

Zmiana opłat za zimną wodę i ścieki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek warszawskiego MPWiK o nowe taryfy za wodę i ścieki. Decyzja o złożeniu wniosku o nowe taryfy za wodę i ścieki została podyktowana kryzysem gospodarczym skutkującym w szczególności drastycznym wzrostem kosztów działalności

Zgodnie z nową zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą od 27.01.2023 r. mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą: 

W pierwszym roku jej obowiązywania 4,29 zł/m3 wody oraz 6,59 zł/m3 ścieków, łącznie 10,88

W drugim roku 4,54 zł/m3 wody oraz 6,92 zł/m3 ścieków, łącznie 11,46 zł. 

W trzecim roku 4,72 zł/m3 wody oraz 7,26 zł/m3 ścieków, łącznie 11,98

Według nowej zatwierdzonej taryfy cena świadczonych przez MPWiK usług wzrośnie w pierwszym roku o 10,5%, w drugim roku o 5,3%, a w trzecim 4,5%

W związku z powyższym Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej "AKACJE 10" na podstawie nowej taryfy obowiązującej w 2024 r. wprowadza podwyżkę opłat za zimną wodę i ścieki.

Mieszkańcy otrzymają zawiadomienie o podwyżkach czynszu w formie pisemnej poprzez skrzynki pocztowe.

Informacje

Wspólnota Mieszkaniowa „AKACJE 10”
03-139 Warszawa
ul. Hanki Ordonówny 21A
e-mail: wspolnotaakacje10@gmail.com

Dyżury zarządu w każdy wtorek w godz. 18:00 do 19:00 w siedzibie zarządu przy klatce 21A.

Dojazd

Autobusy: 211, 333, N63