Aktualności

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Jakie opłaty za wodę i ścieki?

Zgodnie z nową zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą od 27.01.2023 r. mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą:

W pierwszym roku jej obowiązywania 4,29 zł/m3 wody oraz 6,59 zł/m3 ścieków, łącznie 10,88 zł.

W drugim roku 4,54 zł/m3 wody oraz 6,92 zł/m3 ścieków, łącznie 11,46 zł.

W trzecim roku 4,72 zł/m3 wody oraz 7,26 zł/m3 ścieków, łącznie 11,98 zł.

Według nowej zatwierdzonej taryfy cena świadczonych przez MPWiK usług wzrośnie w pierwszym roku o 10,5%, w drugim roku o 5,3%, a w trzecim 4,5%.

Przy założeniu średniego miesięcznego zużycia na poziomie 3,89 m3 na osobę, opłaty te w pierwszym roku obowiązywania wzrosną:

  • dla rodziny 2 osobowej o około 7,40 zł miesięcznie;
  • dla rodziny 3 osobowej o około 11,09 zł miesięcznie;
  • dla rodziny 4 osobowej o 14,79 złotych miesięcznie.

Należy nadmienić, iż ceny w pierwszym okresie obowiązywania nowych taryf są niższe niż obowiązujące przed obniżką, która miała miejsce w 2018 roku.

Informacje

Wspólnota Mieszkaniowa „AKACJE 10”
03-139 Warszawa
ul. Hanki Ordonówny 21A
e-mail: wspolnotaakacje10@gmail.com

Dyżury zarządu w każdy wtorek w godz. 18:00 do 19:00 w siedzibie zarządu przy klatce 21A.

Dojazd

Autobusy: 211, 333, N63